Turistički sadržaj

Turistički sadržaj

Lov i ribolov

Lov danas predstavlja rekreaciju, atrakciju, strast. Lovci su nekada lovili zbog preživljavanja i da bi se prehranili a danas zbog zabave i u slobodno vreme.
Planina Mokra Gora sa svojim obroncima glavno je mesto boravka divljači i sastajanja lovaca zarad dobrog ulova. Ipak, lov je dozvoljen samo po propisima i u odredjenim mesecima a za to je zaduženo i Lovačko udruženje Berim-Zubin Potok, jedno od najstarijih udruženja na ovim prostorima.

Jedno od najlepših destinacija ribolovaca je svakako jezero Gazivode. Bogato ribom, mirno i dovoljno veliko da ugosti sve zainteresovane ribolovce, kako one profesionalne tako i one koji su tu rekreativno. Tokom cele godine jezero posećuju ribolovci i neretko se dešava da ulovi budu toliki da se jedva mogu podići – šaran od 25 kg, zatim nešto manji smudj, klen, deverika. Ništa manje bogata ribom nije i reka Ibar, a postoji i ribnjak koji radi tokom cele godine.