Flora i fauna

Flora i fauna

Flora i Fauna

Flora i faunaKlimatske specifičnosti Mokre Gore (mokra oaza u širokom suvom prostoru) omogućila je razvoj bogate i specifične flore i vegetacije. Na Mokroj Gori postoji veliki broj retkih, reliktnih endemoreliknih vrsta (munika, molika, smrča, jela, bor, krivulj). Posebne biljne vrste omogućile su stvaranje posebnih biljnih zajednice, a kao posledica ukupnih ekoloških faktora javlja se i specifična vertikalna zonalnost biljnih zajednica. Teritorija planine Mokra Gora bogata je lekoviti i srodnim biljem kao što su: lazarkinja, mečja leska, crveni zdravac, kleka, hrast kitnjak, plučnjak, divlja malina, vrba, crna zova, borovnica (masovno zastupljene) i brusnica, mukinja, jereblija, divlja trešnja, divlja kruška, divlja jabuka, majcina dusicai dr.

Stanje životinjskog sveta je relativno zadovoljavajuće. Na terenu opštine nalazi se više zaštićenih vrsta (medved, srne, tetrebi), zastupljena je i divlja svinja, u manjem obimu ima zečeva, vukova, lisica, kuna, divljih mačaka, kamenjarki, leštarki, orlova, sokolova. Veštačko jezero ''Gazivode'' bogato je ribama i to: šaran, mrena, amur, deverika, klen, skobalj, dok su planinske reke, Čečevska i Brnjačka, bogate planinskom pastrmkom. U Crepuljskoj reci povremeno se javljaju jegulje.