Vesti

Vesti

Izrada putokaza

18. MAR 2014

Jedna od komponenti projekta "OUTDOOR In – razvoj turizma u opštini Zubin Potok" je obeležavanje planinarskih i biciklističkih staza kao i izrada putokaza, turističkih tabli i odmorišta. Prošle godine radili smo na obeležavanju ovih staza, a sada smo počeli sa izradom putokaza.

Marcus Stoeckl, austrijski stručnjak za obeležavanje biciklističkih i planinarskih staza trasirao je 100 km planinarskih i biciklističkih staza i dizajnirao mapu opštine koja obuhvata ove staze.

U narednom periodu ovi putokazi biće završeni i postavljeni na predvidjenim stazama i lokacijama.

Ostale vesti